Polityka prywatności

Szanujemy ochronę danych osobowych użytkowników.Gdy korzystasz z usług świadczonych przez platformę, będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.Niniejsza polityka prywatności zawiera nasze warunki dotyczące gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, udostępniania i ochrony danych osobowych.Zalecamy przeczytanie tej polityki w całości, aby pomóc Ci zrozumieć, jak zachować swoją prywatność.Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych opublikowanych na platformie.Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek treścią niniejszej polityki prywatności, natychmiast zaprzestaniesz korzystania z usług platformy.Kontynuując korzystanie z jakichkolwiek usług platformy, zgadzasz się, że będziemy zgodnie z prawem gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać Twoje informacje zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Łączność
Łączność: Miss. Alisa
Kontakt
Napisz do nas